DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Danh sach Nguoi phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi 2024_new1.pdf

Thông tin - Hướng dẫn