Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số 56, Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Số điện thoại: 0299 3637345 (tiếp nhận trong giờ hành chính);  Di động: 0916 861 396

- Số điện thoại: 0299 3621 234 (tiếp nhận trong giờ hành chính);  Di động: 0913 983 483

- Email: sosoctrang@mic.gov.vn Thông tin - Hướng dẫn