Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu gói thầu xây dựng và triển khai phần mềm

     Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

      Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

      Điện thoại/Fax/E-mail: 0299.3621919.

      1. Tên gói thầu: Xây dựng và triển khai phần mềm.

      - Loại gói thầu: Xây lắp    Mua sắm hàng hóa *   Tư vấn    Phi tư vấn     Hỗn hợp 

      - Nội dung chính của gói thầu:

      + Xây dựng phần mềm Cổng dịch vụ công của tỉnh; Xây dựng phần mềm hỗ trợ nâng cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4  cho các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

      + Đào tạo tập huấn tập trung cho các cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ vận hành cho các Sở, Ban, Ngành và cán bộ quản trị tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; Phổ biến thông tin và hướng dẫn tổng thể về Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và việc triển khai các dịch vụ hành chính công mức độ 3 cho cán bộ cấp xã.

      + Trực tiếp đến các đơn vị  Sở, Ban, Ngành, huyện để hướng dẫn sử dụng, xử lý các sự cố phát sinh có liên quan cho cán bộ vận hành.

      + Cài đặt phần mềm tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

      2. Tên dự toán: Xây dựng Cổng dịch vụ công.

      3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

      4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

      5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

      6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

      7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; điện thoại: 0299.3621919.

      8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

      9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

      10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2017.

Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 33
  • Tất cả: 2708390