Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị lưu trữ

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại/Fax/E-mail: 0299.3621090.

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị lưu trữ.

- Loại gói thầu: Xây lắp    Mua sắm hàng hóa *    Tư vấn    Phi tư vấn     Hỗn hợp

- Nội dung chính của gói thầu:     01 hệ thống lưu trữ, 01 thiết bị hỗ trợ kết nối các tủ đĩa lưu trữ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự toán: Mua sắm bổ sung thiết bị Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

3. Nguồn vốn: Kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 8 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 8 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; điện thoại: 0299.3621090.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2017.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2017.


Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 22
  • Tất cả: 2708151