Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thông báo mời chào hàng gói thầu số 1: Mua sắm máy chủ

Tên bên mời thầu: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại/fax/email: 0299.3621090

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào hàng với nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm máy chủ

2. Tên dự án: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút ngày 24/8/2017 đến 08 giờ 00 ngày 06/9/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng – 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3621090

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẳn)

9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 06/9/2017

11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 10 ngày 06/9/2017


Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 30
  • Tất cả: 2708278