Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Hoàng Bắc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Phóng viên: Thưa ông, là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai các giải pháp đảm bảo TTLL phục vụ cho cuộc bầu cử sắp tới ra sao?

Đồng chí Lê Hoàng Bắc: Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng phương án đảm bảo TTLL phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai thực hiện rà soát, bảo trì, sửa chữa mạng lưới; xây dựng phương án bảo đảm TTLL an toàn, an ninh thông tin và ứng cứu sự cố lẫn nhau giữa các doanh nghiệp khi cần thiết. Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác trực lãnh đạo, điều hành, trực ca, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, chuyển phát, viễn thông - internet đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng bưu chính, viễn thông và internet để kích động, chống phá Nhà nước, chống phá cuộc bầu cử sắp tới.

Phóng viên: Theo đánh giá của đồng chí, thời gian qua, nội dung tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về bầu cử như thế nào?

Đồng chí Lê Hoàng Bắc: Xác định công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, sở đã chỉ đạo mở chuyên mục “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tin, bài phản ánh công tác chuẩn bị bầu cử ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phóng viên: Đài truyền thanh cơ sở là phương tiện thông tin truyền thông hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ cho hệ thống truyền thanh cơ sở ra sao để phục vụ cho công tác tuyên truyền bầu cử, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Hoàng Bắc: Ngay sau khi có kế hoạch thông tin tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh và các xã, phường, thị trấn rà soát cơ sở vật chất hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó có kế hoạch khắc phục, sửa chữa kịp thời, đưa hệ thống truyền thanh cơ sở vào trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các đài truyền thanh cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử, đồng thời mở chuyên mục “Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, “Hỏi đáp về bầu cử”... để phát các tin, bài phục vụ công tác bầu cử. Số lượng người nghe đạt từ 65 - 85% dân số của các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, song song với tiếng Việt, một số đài truyền thanh đã phát tin, bài tiếng Khmer và tiếng Hoa cho phù hợp với đặc điểm dân cư ở từng địa phương trong tỉnh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để đảm bảo thông tin thông suốt và công nghệ phục vụ cho ngày bầu cử, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động gì trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Hoàng Bắc: Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng phân công, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC, ngày 2-4-2021 về việc thành lập Tổ hỗ trợ vận hành phần mềm kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Tổ phần mềm) với 20 thành viên.

Trên tinh thần đó, Tổ phần mềm đã tiến hành họp, thống nhất kế hoạch thực hiện, phân công công việc cụ thể các thành viên trong tổ, đồng thời đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử. Hiện đang tiếp tục cập nhật các dữ liệu nền đúng theo các mốc thời gian, tiến độ mà ủy ban bầu cử đề ra. Thời gian tới, Tổ phần mềm sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác nhập liệu, tổng hợp kết quả bầu cử ở các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh vận hành phần mềm. Trong thời gian diễn ra bầu cử, Tổ phần mềm sẽ cử 11 cán bộ trong tổ trực tiếp hỗ trợ, vận hành phần mềm cho 11 huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo phần mềm được vận hành đúng các quy định của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Việc triển khai phần mềm kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ đảm bảo cho công tác tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử các cấp được nhanh chóng, chính xác, tiện lợi. Nâng cao năng suất, chất lượng ở các tổ bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

QUỐC KHA (Thực hiện)

Tin khác
1 2 3 4 5 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 32
  • Tất cả: 2708357