Năm mới 2022 - chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững
Năm mới 2022 đã đến. Nhìn lại năm 2021, cùng với các tỉnh phía Nam, Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, lây lan cộng đồng, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ nhân dân, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực.

Dù trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ đồng, linh hoạt và sự nỗ lực phấn đấu cao, Sóc Trăng đã thực hiện đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước đạt 1,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản lượng lúa đạt 2,06 triệu tấn; trong đó, lúa đặc sản vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sản xuất cây màu, cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ; nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản thuận lợi; tổng sản lượng thuỷ sản vượt chỉ tiêu kế hoạch, thiệt hại tôm nuôi giảm. Toàn tỉnh hiện có 3/10 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 58/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 5,45% chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 139 sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao đến 4 sao; trong đó, sản phẩm gạo ST24 được công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 15% chỉ tiêu nghị quyết. Thu ngân sách vượt trên 5% chỉ tiêu kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, cần phải nhìn nhận trong năm 2021, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch từng lúc, từng nơi chưa chặt chẽ, dẫn đến dịch bệnh lây lan. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và nguồn nhân lực phục vụ công tác chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19 ở một số nơi còn hạn chế, xử lý tình huống tại một số nơi còn lúng túng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng còn 7 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra (tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu GRDP; chỉ số sản xuất công nghiệp; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân…). Sản xuất nông nghiệp và tình hình tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giá giảm. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid-19. Việc triển khai một số công trình, dự án còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp.
 
Những kết quả đạt được của năm 2021 trong điều kiện khó khăn chưa có tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra, là cơ sở quan trọng để tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt những mục tiêu cao hơn trong năm mới 2022. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất ban hành các nghị quyết, kế hoạch xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Dự báo trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường với sự xuất hiện biến thể mới (biến thể Omicron) sẽ gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân thực hiện 5K, các biện pháp giãn cách trong khu vực phong toả nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch. Nâng cao năng lực hệ thống y tế trong xét nghiệm và điều trị, nhất là ở cấp cơ sở, kiên quyết giảm số ca mắc, số ca chuyển nặng, tử vong.

Sóc Trăng chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; chuyển đổi từ “phát triển sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “phát triển kinh tế nông nghiệp” gắn với chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các đề án, dự án chuyển đổi sản xuất; tăng cường liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm…
 
Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; triển khai các dự án điện gió, phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn tỉnh vận hành thương mại thành công trên 10 dự án điện gió. Lựa chọn tư vấn có năng lực lập đồ án Khu kinh tế Trần Đề gắn với quy hoạch xây dựng Cảng biển Trần Đề.
 
Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; lãnh đạo thực hiện các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm ma tuý; kiềm chế tai nạn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền số; xây dựng nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt văn hoá công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.
 
Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2022 là đưa tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 53,50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm trên 76% tổng sản lượng lúa toàn tỉnh. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 213 triệu đồng/ha; đến cuối năm có 63 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%. Giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 1,20 tỷ USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%-3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3%-4%/năm.
 
Chung niềm vui đón mừng năm mới 2022, nhưng nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong năm 2022 là hết sức nặng nề và thời gian tới vẫn còn không ít khó khăn, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong năm mới 2022.

QUỐC KIÊN/Theo soctrang.gov.vn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 15
  • Tất cả: 2710822