Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

HD09 tuyen truyen KTXH 2020.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 25
  • Tất cả: 2710863