Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niêm Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 09/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niêm Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

HD10 tuyen truyen Doan TN.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 24
  • Tất cả: 2710878