Báo cáo đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị
Biểu mẫu
PHU LUC 01-MAU PHIEU BAO CAO DON VI TRUC THUOC BNDP.XLSX

PHU LUC 02-PHUONG PHAP DANH GIA VA DIEN MAU BAO CAO.DOCX


Phòng CNTT

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 22
  • Tất cả: 2713319