Phụ lục báo cáo cung cấp số liệu phục vụ đánh giá bộ chỉ số Chuyển đổi số năm 2020
Phụ lục báo cáo cung cấp số liệu phục vụ đánh giá bộ chỉ số Chuyển đổi số năm 2020 (theo Công văn số 78/STTTT-CNTT ngày 22/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).

Phu luc bao cao chuyen doi so.xlsx
Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 22
  • Tất cả: 2710972