Cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021
Tài liệu và biểu mẫu về việc cung cấp số liệu biên soạn Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2021.

04-TAI-LIEU-HUONG-DAN-THU-THAP-SO-LIEU-CONG-NGHIEP-CNTT-2021-20210720.doc

03-Phieu-dieu-tra-UBND-CNp-CNTT-2021-20210719_1.xlsx


Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 30
  • Tất cả: 2708272