Lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, sẽ lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc Chuyển đổi số của tỉnh Sóc Trăng.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp nhằm truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng hằng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

BBTTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 5
  • Tất cả: 3257549