41 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
4 Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
5 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
6 Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
7 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Bưu chính
8 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Xuất Bản, In và Phát hành
9 Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Báo chí
10 Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Báo chí
11 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Báo chí
12 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Báo chí
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
14 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
15 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
17 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
18 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
19 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
20 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lĩnh Vực Phát Thanh Truyền hình Và Thông Tin Điện Tử
123

Thông tin - Hướng dẫn


Video
  • Những ứng dụng CNTT thiết thực cho thanh niên quân đội (10/07/2018)
1