Các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh sóc trăng
 • 11/03/2023

  Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm việc với huyện Trần Đề

  Sáng ngày 10/3/2023, Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Tổ Tuyên truyền) có buổi làm việc với huyện Trần Đề để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn huyện Trần Đề). Đến dự có đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền, cùng các thành viên Tổ Tuyên truyền tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Trần Đề.

 • 09/03/2023

  Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm việc với huyện Mỹ Tú

  Sáng ngày 09/3/2023, Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Tổ Tuyên truyền) có buổi làm việc với huyện Mỹ Tú để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn huyện Mỹ Tú). Dự họp có các đồng chí: Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Tuyên truyền; cùng các thành viên Tổ Tuyên truyền của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Tú.

 • 08/03/2023

  Tuyên truyền các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 08/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 • 06/03/2023

  Huyện Mỹ Xuyên: Thông báo thu hồi đất đối với 96 hộ dân xã Tham Đôn để thực hiện dự án cao tốc

  Sáng ngày 06/3/2023, tại trụ sở Đảng ủy - UBND xã Tham Đôn, UBND huyện Mỹ Xuyên tổ chức hội nghị họp dân triển khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 qua địa phận huyện Mỹ Xuyên. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên.

 • 06/03/2023

  Huyện Mỹ Xuyên: Thông báo thu hồi đất đối với 96 hộ dân xã Tham Đôn để thực hiện dự án cao tốc

  Sáng ngày 06/3/2023, tại trụ sở Đảng ủy - UBND xã Tham Đôn, UBND huyện Mỹ Xuyên tổ chức hội nghị họp dân triển khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 qua địa phận huyện Mỹ Xuyên. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Văn Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên.

 • 01/03/2023

  Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm việc với huyện Mỹ Xuyên

  Sáng ngày 01/3/2023, Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Tổ Tuyên truyền) có buổi làm việc với huyện Mỹ Xuyên để nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Dự họp có đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền; đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Tuyên truyền; đồng chí Đặng Văn Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên; các đồng chí Tổ phó và thành viên Tổ Tuyên truyền là lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các sở, ban ngành và cơ quan báo chí của tỉnh.

  1 


Thông tin - Hướng dẫn