Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 13/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng về học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 30-CT/TW của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"
Hướng dẫn học tập quán triệt tuyên truyền Chỉ thị 30 của Ban Bí thư.PDF
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 7
  • Tất cả: 2647502