Kế hoạch số 39-KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Kế hoạch 39 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 26
  • Tất cả: 2647625