QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

      Từ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã bắt đầu phát triển bùng nổ, các doanh nghiệp đã có sự cạnh tranh mạnh mẽ; điều đó đặt ra yêu cầu cần phải có cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Trên cơ sở Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ, Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ngày 01/4/2008, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính - Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về 13 lĩnh vực.

      Khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Sở có 04 phòng; 01 Chi bộ cơ sở, 01 tổ chức Công đoàn và 01 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về nhân sự, có 11 người. Hiện nay, Sở có 07 phòng và 01 đơn vị trực thuộc, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Bưu chính - Viễn thông, Phòng CNTT, Phòng Pháp chế, Trung tâm CNTT và Truyền thông. Có 01 Đảng bộ cơ sở và 03 Chi bộ trực thuộc, 01 tổ chức Công đoàn và 01 Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

      Trụ sở làm việc và cơ sở vật chất khi mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh, cuối năm 2009, trụ sở hành chính của Sở được xây dựng và đến tháng 11/2011, Sở chuyển về trụ sở mới hiện nay.

Tin khác

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 24
  • Tất cả: 2662565