Góp ý: Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Dự thảo: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
QuyChe_QuanLy_MangTSLCD_27-TT_2019.doc

Phòng CNTT
Tin khác
1 2 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 16
  • Tất cả: 2647588