Họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022
Sáng ngày 01/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 năm 2022 bằng hình trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Lê Hải Bình - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Tại điểm cầu Sóc Trăng có đồng chí Trần Hoàng Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.

Các bài viết tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: T.H

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi, khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Chính trị cấp huyện, Trường Đào tạo cán bộ thuộc bộ ngành, đoàn thể Trung ương… Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết tham gia cuộc thi, trong đó một bài viết chính luận loại hình tạp chí, tạp chí in hoặc tạp chí điện tử và một bài viết chính luận thuộc loại hình báo, báo in hoặc báo điện tử.

Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cho biết: “Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất năm 2021, năm nay có sự mở rộng về quy mô, nâng lên tầm cỡ quốc gia. Mục đích cuộc thi tiếp tục khẳng định, vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; góp phần bảo vệ, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

T.H/Theo soctrang.gov.vn


Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 33
  • Tất cả: 2662714