Công văn V/v chấp thuận cho tổ chức Hội thảo chuyên đề "An toàn thông tin trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Công văn số: 4880/VP-VX ngày 27/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh V/v chấp thuận cho tổ chức Hội thảo chuyên đề "An toàn thông tin trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4".

4880 VP-VX 27.10.2020 Chap thuan cho to chuc Hoi thao chuyen de ATTTT trong CMCN 4.0.pdfTin khác
1 2 3 4 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 8
  • Tất cả: 2402529