Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HD08 tuyen truyen bau cu.pdfTin khác
1 2 3 4 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 13
  • Tất cả: 2402757