Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng
Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU ngày 06/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng.

HD tuyen truyen ket qua KTXH 2021.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 62
  • Tất cả: 3815943