Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định số 01/QĐ.CKNS-STTTT ngày 28/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023.

01 QD.CKNS-STTTT Cong khai du toan 2023 quyet toan thu chi.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 61
  • Tất cả: 3816121