Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I/2024
Quyết định số 02/QĐ.CKNS-STTTT ngày 05/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I/2024.

02 QD.CKNS-STTTT QĐ Cong khai du toan Quý I 2024.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 80
  • Tất cả: 3816211