Thông báo Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến kể từ ngày 12/10/2022 đến ngày 31/10/2022
Thông báo số: 20/TB-STTTT ngày 12/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến kể từ ngày 12/10/2022 đến ngày 31/10/2022.

TB20_STTTT.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 69
  • Tất cả: 3758132