Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 01/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Trích yếu nội dung Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT
Hình thức văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Xuất bản - In - Phát hành
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm
VĂN BẢN MỚI
VĂN BẢN MỚI