Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Lượt xem: 10
Tải về 4
157/QĐ-BTTTT 28/01/2022 Ban ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến
Lượt xem: 7
Tải về 0
138/QĐ-BTTTT 26/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về 2
187/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Lượt xem: 21
Tải về 0
2091/QĐ-BTTTT 31/12/2021 Ban hành các Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về 0
1147/UBND-VX 22/06/2021 V/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 44
Tải về 0
2177/BTTTT-PC 18/06/2021 V/v đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Lượt xem: 50
Tải về 1
874/QĐ-BTTTT 17/06/2021 Về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Lượt xem: 54
Tải về 0
231/STTTT-TTBCXB 03/03/2021 V/v tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Lượt xem: 61
Tải về 1
226/UBND-NC 08/02/2021 V/v dừng hoạt động bắn pháo hoa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ Mừng Xuân Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 60
Tải về 0
123


Thông tin - Hướng dẫn