Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
826/QĐ-BTTTT 21/05/2024 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “⋅vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”
Lượt xem: 9
Tải về 0
813/QĐ-BTTTT 17/05/2024 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Lượt xem: 4
Tải về 0
724/QĐ-BTTTT 07/05/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát
Lượt xem: 24
Tải về 0
81/KH-UBND 06/05/2024 Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
82/KH-UBND 06/05/2024 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về 0
80/KH-UBND 04/05/2024 Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
699/QĐ-BTTTT 03/05/2024 Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng)
Lượt xem: 4
Tải về 0
808/QĐ-UBND 26/04/2024 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 14
Tải về 0
818/STTTT-TTr 22/04/2024 Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 1
1155/KH-BTTTT 29/03/2024 Tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
12345678


Thông tin - Hướng dẫn