Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2206/QĐ-UBND 25/08/2022 Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 42
Tải về 8
1418/QĐ-BTTTT 22/07/2022 Về việc ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí
Lượt xem: 75
Tải về 11
1127/QĐ-BTTTT 22/06/2022 Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 68
Tải về 2
1051/QĐ-BTTTT 08/06/2022 Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) (Phiên bản 1⋅0)
Lượt xem: 68
Tải về 0
922/QĐ-BTTTT 20/05/2022 Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”
Lượt xem: 95
Tải về 6
923/QĐ-BTTTT 20/05/2022 Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ
Lượt xem: 62
Tải về 0
186/QĐ-BTTTT 11/02/2022 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Lượt xem: 101
Tải về 18
157/QĐ-BTTTT 28/01/2022 Ban ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến
Lượt xem: 79
Tải về 0
138/QĐ-BTTTT 26/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 70
Tải về 3
187/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Lượt xem: 86
Tải về 6
1234


Thông tin - Hướng dẫn