Tổng số: 148
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2024/TT-BTTTT 14/06/2024 Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
19/2024/QĐ-UBND 24/05/2024 Bãi bỏ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
425/QĐ-TTg 16/05/2024 Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
04/2024/TT-BTTTT 10/05/2024 Thông tư Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam Tải về
49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở Tải về
03/2024/TT-BTTTT 30/04/2024 Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam Tải về
16/2024/QĐ-UBND 08/04/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
03/VBHN-BTTTT 05/04/2024 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Tải về
02/VBHN-BTTTT 05/04/2024 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT và Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT, văn bản hợp nhất Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT và Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT Tải về
01/VBHN-BTTTT 05/04/2024 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT Tải về
12345678910...


Thông tin - Hướng dẫn