Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-BTTTT 11/01/2021 Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 Tải về
47/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông Tải về
46/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện Tải về
45/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông Tải về
44/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông Tải về
43/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” Tải về
42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản Tải về
38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển Tải về
41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Tải về
40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Tải về
123456789


Thông tin - Hướng dẫn