Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1/CT-BTTTT 18/01/2022 Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 Tải về
27/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông Tải về
31/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Tải về
25/2021/TT-BTTTT 29/12/2021 Thông tư quy định về tem bưu chính Tải về
21/2021/TT-BTTTT 08/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Tải về
19/2021/TT-BTTTT 03/12/2021 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Tải về
20/2021/TT-BTTTT 03/12/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử Tải về
17/2021/TT-BTTTT 30/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp Tải về
18/2021/TT-BTTTT 30/11/2021 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử Tải về
16/2021/TT-BTTTT 29/10/2021 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Tải về
12345678910


Thông tin - Hướng dẫn