Thông báo Kết quả xét tuyển vòng 1- triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2- danh mục tài liệu ôn thi-nộp phí xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số 01/TB-HĐTDVC ngày 08/5/2023 của Hội đồng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng Kết quả xét tuyển vòng 1; triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2; danh mục tài liệu ôn thi; nộp phí xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng, năm 2023.

Danh mục một số tài liệu tham khảo của tỉnh Sóc Trăng:

1.DichVuTongHop- kinh tế-đầu tư.rar

2.DichVuTongHop-CNTT.rar

3. HanhChinhTongHop.rar

4. VanThuLuuTru.rar

5. VanhanhGiamsatHTTT.rar

6. XayDungVaPhatTrienHeThongThongTin.rar

7.QuanTriVanHanhTTGSĐH.rar

8. TongHopPhanTichThongTin.rar

TB 01.pdfPL1.pdfPL2.pdf

 

 

 

kem theo thong bao 01.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 67
  • Tất cả: 3758184