Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 03/QĐ.CKNS-STTTT ngày 14/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

03 QD-STTTT cong khai du toan thu-chi NSNN 2023.pdfTin khác
1 2 3 4 5 

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 8
  • Tất cả: 3248341