Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Kế hoạch số 85-KH/BTGTU ngày 22/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm2024.

85-KH-BTGTU_to_chuc_Cuoc_thi_chinh_luan_nam_2024.pdf85-KH-BTGTU Kem_The_le.pdf85-KH-BTGTU Kem_Phu_luc.pdf85-KH-BTGTU Kem danh_sach_tong_hop_tp.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 86
  • Tất cả: 3816219