Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định số 03/QĐ.CKNS-STTTT ngày 18/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cong khai du toan nam 2023.pdfTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 47
  • Tất cả: 3815923