Công văn về việc đính chính Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Công văn số 5183/BTTTT-KHTC ngày 10/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5183 BTTTT-KHTC.PDFTin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 41
  • Tất cả: 3815913