Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 16/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 22/04/2024
Trích yếu nội dung Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình
Người ký duyệt Huỳnh Thị Diễm Ngọc
Tài liệu đính kèm
VĂN BẢN MỚI
VĂN BẢN MỚI