Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 03/VBHN-BTTTT
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Văn bản hợp nhất
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm
VĂN BẢN MỚI
VĂN BẢN MỚI