Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ban hành danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVCTT toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Ban hành danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông và áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

1082 QD-UBND.pdfTin khác
1 2 

Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 84
  • Tất cả: 3816167