Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025
Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2025.

CTr 03 cua UBND tinh ve van dong vien tro PCPNN.pdfTin khác

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 4
  • Tất cả: 2213545