Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Theo Công văn số 931/STTTT-TTBCXB ngày 21/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
DuThao_QuyChe_QuanLy_HoatDong_ThongTinDoiNgoai_TinhSocTrang_Lan-02.docx
Phòng TTBCXB
Tin khác
1 2 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 17
  • Tất cả: 2647526