Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu gói thầu số 2: Mua sắm máy tính và máy in gồm 03 lô

Tên bên mời thầu: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại/fax/email: 0299.3621090.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm máy tính và máy in gồm 03 lô: Lô 1: Máy vi tính để bàn; Lô 2: Máy vi tính xách tay; Lô 3: Máy in.

2. Tên dự án: Mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: 09 giờ 00 phút ngày 24/8/2017 đến 09 giờ 00 ngày 12/9/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Sóc Trăng – 56 Lê Duẩn, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3621090.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 46.500.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng). Trường hợp dự thầu theo từng lô thì giá trị đảm bảo dự thầu cho các lô như sau: (Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành).

+ Lô 1: 36.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu đồng).

+ Lô 2: 4.500.000 VNĐ (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Lô 3: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng).

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00 phút ngày 12/9/2017.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 10 phút ngày 12/9/2017.


Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 24
  • Tất cả: 2713387