Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc qia Giảm nghèo bền vững năm 2020
Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tính Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc qia Giảm nghèo bền vững năm 2020
Phòng TTBCXB

Thông báo - Hướng dẫnLượt truy cập
  • Đang online: 22
  • Tất cả: 2713251