Họp Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng
Chiều ngày 31/01/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Tổ dữ liệu IOC). Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ dữ liệu IOC chủ trì cuộc họp.

Ngày 04/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2603/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm Xử lý, điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, Tổ dữ liệu IOC đã họp lần đầu vào ngày 18/10/2022 và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của Tổ.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống IOC của tỉnh đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, dữ liệu hiển thị chưa đầy đủ.

Để có dữ liệu vận hành và IOC hoạt động đúng với mong muốn đã đề ra, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm thống nhất hoàn chỉnh các chỉ tiêu Hệ thống báo cáo của tỉnh để các sở, ngành cập nhật dữ liệu theo quy định; các thành viên Tổ dữ liệu IOC khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu hoàn chỉnh, đảm bảo dữ liệu trên hệ thống IOC vận hành “đúng, đủ, sạch, sống”; quyết liệt triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, các đơn vị đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống IOC phải thường xuyên truy cập, khai thác, nghiên cứu giao diện, chỉ tiêu,… phối hợp, đóng góp ý kiến để hệ thống sớm hoàn thiện, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Thùy Trang


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 72
  • Tất cả: 3758279