Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
 Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 31/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

HD06 tuyen truyen cac ngay le 2021.pdfTin khác
1 2 3 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 17
  • Tất cả: 2300085