Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Kế hoạch số: 03/KH-STTTT ngày 23/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

KH03_STTTT.pdf
Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 71
  • Tất cả: 3758143