Đề án Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 06/10/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Đề án số: 03/ĐA-UBND Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

De an CDS tinh ST.pdf
Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 61
  • Tất cả: 3758254