Sóc Trăng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng (10/10)
Sáng ngày 10/10, tại UBND tỉnh đã diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng (10/10), với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 2206/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng; công bố Zalo Official Account Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng; công bố App Công dân Sóc Trăng; báo cáo định hướng triển khai Tổ Công nghệ số cộng đồng và công bố tài liệu hướng dẫn Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Ảnh: Các đại biểu dự buổi hưởng ứng

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc phát biểu tại buổi hưởng ứng

Phát biểu tại Chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn gửi thông điệp đến người dân trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cái nhìn mới về chuyển đổi số, khả năng tiếp cận về chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, từ đó thúc đẩy quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các đơn vị, địa phương và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

CHÍ BẢO/Theo soctrang.gov.vn


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 62
  • Tất cả: 3758262