Phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông
(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 12/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Việc ký kết sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như của hai Bộ, ngành.

Đến dự và chứng kiến Lễ ký kết Chương trình phối hợp có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi lễ, Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Cục Báo chí đã thống nhất nội dung phối hợp công tác giai đoạn 2024-2027, tập trung vào các hoạt động như tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi đơn vị.

Hai cơ quan phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí tham gia thực hiện truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về hoạt động với những nội dung: Phổ biến, truyền thông về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành; thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam; Các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật và Cục Báo chí ký kết Chương trình phối hợp công tác

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, pháp luật theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với việc triển khai có hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg…

Cũng tại buổi lễ, Cục Phổ biến, Giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) và Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thống nhất nội dung phối hợp giai đoạn 2024-2028.

Cụ thể, hai cơ quan phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại trong triển khai Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT), pháp luật Việt Nam về hai lĩnh vực này cho các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, hai cơ quan còn phối hợp truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội cho các đối tượng làm công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước như: Lồng ghép truyền thông dự thảo chính sách pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam trong tham mưu thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại ở địa bàn ngoài nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam.

Phối hợp cung cấp thông tin, đánh giá của dư luận báo chí nước ngoài về nội dung chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật nói chung, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng theo định kỳ…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh tới ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 407, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời khẳng định công tác truyền thông chính sách đi trước, đón đầu sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, truyền thông chính sách phải đi trước, đón đầu, tạo sự đồng thuận

Thứ trưởng khẳng định, việc nắm bắt chủ trương, hoạch định chính sách, lấy ý kiến nhân dân, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực thi pháp luật thuộc phạm vi quản lý đều là các khâu vô cùng quan trọng. Để mỗi khâu đạt hiệu quả thì việc truyền thông chính sách để tạo đồng thuận cũng như góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng chính sách là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh nguồn lực hạn chế thì việc phối hợp giữa các đơn vị của 2 Bộ là giải pháp tối ưu nhất để các đơn vị triển khai tốt thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Đánh giá cao đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cũng nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ hết sức quan tâm, điều này đã được thể hiện rõ tại Nghị quyết Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó xác định rõ giải pháp về tăng cường công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi Lễ

Thứ trưởng đánh giá nội dung chương trình, mục đích ký kết hết sức thiết thực, trên cơ sở đó các cơ quan sẽ có nhiều giải pháp tham mưu Chính phủ, Hội đồng Phổ biến Giáo dục pháp luật Trung ương để nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách theo phương châm thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu của Ban Bí thư tại Kết luận số 80 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32, Quyết định 407 và Chỉ thị số 07. Thứ trưởng tin tưởng thông qua các nội dung phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành mình./.

Đức Huy

(Nguồn: mic.gov.vn)


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 62
  • Tất cả: 3815944