Sóc Trăng nâng cao thứ hạng chuyển đổi số năm 2022
Ngày 12/7/2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã tổ chức phiên họp thứ 6, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 (gọi tắt là DTI) của các tỉnh, thành phố. Kết quả, Sóc Trăng xếp hạng thứ 36, tăng 20 bậc so với năm 2021 và 21 bậc so với năm 2020.

DTI cấp tỉnh cấu trúc gồm 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; có tất cả 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần. Trong 09 chỉ số chính được phân thành 02 nhóm: Nhóm chỉ số hoạt động và nhóm chỉ số nền tảng chung.  Nhóm chỉ số hoạt động, gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số và hoạt động xã hội số; Nhóm chỉ số nền tảng chung, gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và đô thị thông minh; các chỉ số được thể hiện theo sơ đồ sau:

Về cách đánh giá và chấm điểm: Địa phương sẽ truy cập phần mềm tại địa chỉ: dti.gov.vn, cung cấp các số liệu tương ứng các chỉ số thành phần, bao gồm số liệu các tài liệu kiểm chứng có liên quan. Từ kết quả tự chấm điểm, Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát, đối chiếu và cho ra kết quả cuối cùng.

Kết quả đánh giá các chỉ số DTI năm 2022 so với năm 2021 của tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

Từ các chỉ số thành phần trên, tổng thể kết quả 03 trụ cột chính chuyển đổi số của tỉnh gồm: Trụ cột Chính quyền số xếp thứ  32/63 (năm 2021 xếp thứ 57/63) trụ cột Kinh tế số xếp thứ 32/63 (năm 2021 xếp thứ 60/63), trụ cột Xã hội số xếp thứ 37/63 (năm 2021 xếp thứ 54/63).

So sánh DTI năm 2022 với năm 2020 và 2021:

Nhìn chung, kết quả DTI năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng, các chỉ số đều tăng điểm số, thứ hạng đáng kể so với năm 2020 và năm 2021. Kết quả trên là sự chung tay của các cấp, các ngành, các lĩnh vực và sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp tạo nên một bức tranh tổng thể DTI với các trụ cột đều được đánh giá cao. Để duy trì và nâng cao kết quả DTI cho năm 2023, Sóc Trăng cần bám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành giao, đặc biệt là Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và hơn hết cần phải quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, quan tâm sâu sắc những việc đã làm tốt, chưa tốt từ đó có những nhận định, giải pháp phù hợp với địa phương, tạo nền tảng kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp cùng tham gia thúc đẩy nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo./.

PHÒNG CHUYỂN ĐỔI SỐ


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 68
  • Tất cả: 3758194