Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
Ngày 05/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 11.632 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong toàn quốc, với hơn 1.196.000 đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng có Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; cán bộ chủ chốt các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban ngành và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng

Hội nghị diễn ra từ ngày 05 - 07/12, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

CHÍ BẢO/Theo soctrang.gov.vn


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 55
  • Tất cả: 3758233