Phiên họp trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
Sáng ngày 25/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng “lấy người sử dụng làm trung tâm”; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số”; nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nhà nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số”; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số bền vững, thực chất, đồng bộ, dữ liệu số là yếu tố quyết định.

Năm 2023 - Năm quốc gia về dữ liệu số với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số cũng ban hành Kế hoạch hoạt động với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển các nền tảng số sử dụng thống nhất; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. Chủ đề hoạt động của 03 tháng đầu năm 2023 là Khởi động năm dữ liệu số quốc gia. Chủ đề các tháng tiếp theo lần lượt là dữ liệu mở, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phân tích và xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu, nhân lực dữ liệu, hạ tầng dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ảnh: Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số rất nặng nề nên cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; nắm bắt xu thế của thời đại, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; nâng cao nhận thức liên quan đến dữ liệu, phải có nhiệm vụ, giải pháp phù hợp khai thác tài nguyên quý dữ liệu dân cư, tạo ra nguồn lực cho sự phát triển chung trong kỷ nguyên số.

Phải đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; phải thực hiện chuyển đổi số thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, toàn xã hội, doanh nghiệp; phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn xã hội, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực; cung cấp dịch vụ công trực tuyến chất lượng cao hơn; không phát sinh thêm thủ tục giấy tờ phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tránh sách nhiễu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo về chuyển đổi số các cấp khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ kiểm tra giám sát, dễ đánh giá; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chưa hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Thùy TrangThông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 77
  • Tất cả: 3758316